Μεγαλώνει το κύμα αντιδράσεων στις τάξεις των αγροτών για τους καινούργιους περιορισμούς που θέτει η προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα βιολογικά

Σημειωτέον ότι είναι η δεύτερη φορά που το «κλαμπ των βιολογικών» παραμένει κλειστό για συγκεκριμένο κύκλο δραστηριοποιούμενων στον αγροτικό χώρο, σε βαθμό μάλιστα που πολλοί να κάνουν λόγο για παιχνίδι με «σημαδεμένη τράπουλα» το οποίο μάλιστα καθοδηγείται από συγκεκριμένα κέντρα επιρροής.

Μάλιστα, με τον τρόπο που διατυπώνεται η προδημοσίευση, μένουν ακάλυπτοι και όσοι διατηρούν ακόμα δεσμεύσεις από περασμένες προκηρύξεις που λήγουν τη διετία 2021-2022.

Για διάκριση και αδικία που πρέπει να αλλάξει άμεσα κατά τη διαβούλευση της προδημοσίευσης κάνουν λόγο και οι Οργανισμοί Πιστοποίησης και Ελέγχου, την ώρα που ο μεταβατικός κανονισμός της ΚΑΠ διατυπώνει ρητά πως δύναται να πριμοδοτηθούν και οι νεοεισαχθέντες από τη νέα πρόσκληση. Μάλιστα, όπως αναφέρει στέλεχος ενός από τους μεγαλύτερους ΟΠ&Ε της χώρας στην Agrenda, μοιάζει παράλογο το γεγονός ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είχαν ενεργή βιολογική σύμβαση έως τις 30/12/2020 και όχι για παράδειγμα όσοι έκαναν σύμβαση το φετινό Γενάρη ή Φλεβάρη για παράδειγμα.

Πάντως, δεν πρέπει να περιμένουν και πολλά όσοι έγιναν βιοκαλλιεργητές ή βιοκτηνοτρόφοι προ ενός ή 2 ετών καθώς η μοριοδότηση θα εξαρτηθεί από τα συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την προδημοσίευση. Δηλαδή, με άλλα λόγια αν κάποιος είναι βιοκαλλιεργητής από το 2016, τότε θα συγκεντρώνει περισσότερα μόρια από έναν που μπήκε στον κλάδο από το 2017 και μετά κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοιπόν αν θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μέτρο που βρίσκεται σε διαβούλευση έως 21 Απριλίου, όπως «δουλεύτηκε» προς το καλύτερο και η προκήρυξη των Νέων Αγροτών.

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το περιεχόμενο της προδημοσίευσης του Μέτρου 11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις εντός του καλοκαιριού:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέργειες Αραβόσιτος κτηνοτροφικός, Αραβόσιτος εδώδιμος, Χειμερινά σιτηρά, Μηδική, Τριφύλλι, Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, Όσπρια, Βαμβάκι, Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες.

Δεύτερη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέργειες Ελαιοκομία, Σταφίδα, Επιτραπέζια σταφύλια, Σταφύλια οινοποιήσιμα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά, Ακρόδρυα, Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα. Νέες προσθήκες Ροδιά, Ακτινίδιο, Συκιά, Μικρόκαρπες/Δάσους, Αβοκάντο.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιμες εκτροφές Αιγοπρόβατα, Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαμβάνει ως επιλέξιμα τα μελίσσια. Από την πρόσκληση για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ. 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Δράσεων 11.2.1 και 11.2.2 μπορούν να κριθούν οι κάτωθι:

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στις Δράσεις 11.2.1 και 11.2.2 είναι οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης των Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις της ίδιας Δράσης αλλά και σε προσκλήσεις των δύο διαφορετικών Δράσεων.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνοι, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας

-Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

-Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

– Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.

-Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π.

-Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέμμα.

– Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών, β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσηςαγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10 και 11. γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Κριτήρια επιλογής

Για την Δράση 11.2.1 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

– Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

– Εντασσόμενη έκταση

-Επαγγελματίας Αγρότης

– Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Για την Δράση 11.2.2 οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

-Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος

– Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών

-Επαγγελματίας Αγρότης

Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις

  • Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης.
  • Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει.
  • Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

ΠΗΓΗ: https://www.agronews.gr/programmata/


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *