Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με την 140/106513/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560) απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του Υ.Α.Α&Τ με αριθμ. Πρωτ. 178/136702/25-5-202, ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Η δήλωση των κατεχόμενων κυψελών των ενεργών μελισσοκόμων υποβάλλεται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 20ης Οκτωβρίου κάθε έτους, με σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ.140/106513/16-04-2021 ΥΑ.

  Φέτος για πρώτη φορά  δήλωση κατεχόμενων κυψελών θα υποβάλλουν όλοι οι  ενεργοί μελισσοκόμοι, το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως  20η Οκτωβρίου 2021.

  1. Σε περίπτωση που μελισσοκόμος εγγράφεται για πρώτη φορά στο Μητρώο και ο αριθμός των κατεχομένων κυψελών του δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών από την αρχική ημερομηνία εγγραφής, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του το τρέχον ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του παραμένει αμετάβλητος και το μητρώο ενημερώνεται αυτόματα. Η υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να παραλείπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα(1) έτος.

Παράδειγμα: αν ο μελισσοκόμος εγγραφεί για πρώτη φορά στο Μητρώο από 01-01-2021 έως 31-08-2021 και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, θα υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2022, από 1/9/2022 έως 20/10/2022.

  1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών ενεργού μελισσοκόμου, δεν μεταβληθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ο μελισσοκόμος δεν υποχρεούται σε εκ νέου δήλωση των κατεχόμενων κυψελών του το επόμενο έτος.

Στην περίπτωση αυτή, ο ενεργός μελισσοκόμος αποδέχεται ότι ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών είναι ίσος με τον αριθμό που δηλώθηκε το προηγούμενο έτος και το Μητρώο ενημερώνεται αυτόματα.

Η υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να παραλείπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα(1)έτος.

Παράδειγμα: αν ο μελισσοκόμος υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2021 και δεν μεταβληθεί ο αριθμός των κατεχόμενων κυψελών του σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% τα έτη 2022 και 2023, θα υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το έτος 2023, από 1/9/2023 έως 20/10/2023.

  1. Εάν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών της παραγράφου 4 επί τουλάχιστον δύο (2) συναπτά έτη ειδοποιείται από την αρμόδια Δ.Α.Ο. με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποχρέωση δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διενεργείται επιτόπιος έλεγχος κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11.
  2. Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και ταυτόχρονα σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από τον μελισσοκόμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών με σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Α.Ο.
  3. Μελισσοκόμοι που είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, θεωρημένου από 01/01/2018 και δεν έχουν μεταβολή στον αριθμό κατεχόμενων κυψελών, εγγράφονται από την αρμόδια ΔΑΟ στο Μητρώο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό και αποκτούν την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου.

Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (γραφείο 311 3ος όροφος) και στο τηλεφ. 2431046311 (Στέφανος Παπαθανασίου).

ΠΗΓΗ:www.trikalaola.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *